miejscowość:Malbork

miejscowość:Malbork

Kolekcja Militariów

• Uzbrojenie husarskie,Polska, XVII w.
‣ szyszak
‣ obojczyk
‣ naręczaki : ochrona ramienia, nałokietnik, ochr. przedramienia
‣ para rękawic
‣ Kirys zbroi husarskiej :napierśnik ,naplecznik

Z powodu niezwykłej skuteczności husarii, a przy tym niezwykłego wyglądu husarza w zwierzęcych skórach i ze skrzydłami na plecach, było o niej głośno w Europie. Przez dowódców, którzy mieli okazję zobaczyć husarię w walce, polska jazda uważana była za najtrudniejszego przeciwnika.Główną jednostkę organizacyjną husarii stanowiła chorągiew czyli rota. Jednostką taktyczną był huf. Husaria zorganizowana była według staropolskiego wzoru rycerskiego systemem towarzyskim. Towarzysze byli zazwyczaj zamożnymi szlachcicami.Koszt takiego uzbrojenia był wysoki i towarzysz kupował je sobie sam.
Towarzysz posiadał swój poczet składający się najczęściej z dwóch pocztowych – uboższych szlachciców lub często nawet chłopów osobiście wybranych przez pana. Zabierał ze sobą na wyprawę ciury czyli ludzi, którzy mieli zajmować się zdobywaniem jedzenia, gotowaniem, opieką nad obozem i końmi czy naprawą sprzętu. Czasem, w wyjątkowych sytuacjach jak obrona obozu, brali również udział i tak w chorągwi stu konnej służyło 24 towarzyszy resztę ludzie pocztów . Ciury wykorzystywano ,jeśli była taka potrzeba, do obrony obozów husarskich.
Husaria nie była wyłącznie wojskiem królewskim. Korzystając z prawa posiadania własnej armii prywatne roty husarskie posiadało wiele zamożnych rodów magnackich jak Wiśniowieccy, Radziwiłłowie, Sapiehowie, Zamoyscy. Czasem ich liczba była większa niż liczebność husarii króla.

dodane na fotoforum: