miejscowość:Malbork

miejscowość:Malbork

Pałac Wielkich Mistrzów.

..w przyziemiu Pałacu Wielkich Mistrzów wiodło osobne wejście z dziedzińca do miejsca gdzie było archiwum i kancelaria Zakonu – jeden z najważniejszych urzędów krzyżackich. Na czele kancelarii stał kapelan wielkich mistrzów.Był to krzyżacki kapłan, osoba zaufana,również spowiednik najwyższego dostojnika zakonu.
Nadzorował on i organizował pracę kancelarii. Opiekował się pieczęcią Wielkiego Mistrza i dbał o uwierzytelnianie dokumentów. Bez jego zgody żaden akt nie mógł opuścić kancelarii. Główną pracę wykonywali pisarze zwani skrybami.
Kolejność wykonania dokumentu:
‣ brudnopis (nazywany minutami)
‣ koncept (brudnopis przepisany według używanych reguł ,formuł kancelaryjnych zakonu)
‣ czystopis dokumentu


wystawa prezentuje warsztat pracy średniowiecznego skryby, używane przez niego materiały i narzędzia. Zobaczyć można sposoby uwierzytelniania dokumentów i wy­ko­nywania pieczęci. Na tym ogólnym tle zaprezentowano organizację kancelarii wiel­kich mistrzów, jej personel i organizację pracy jednego z naj­waż­niejszych ogni krzyżackiej administracji...>>>

dodane na fotoforum: