miejscowość:Malbork

miejscowość:Malbork

Pałac Wielkich Mistrzów.


...żaden dokument nie wyszedł z kancelarii bez pieczęci z własnego warsztatu pieczętnego .......

Pieczęcie główne Wielkich Mistrzów odciskane były były w czarnym wosku, umieszczonym w brązowej miseczce. Przywieszano je na kolorowych sznurkach lub paskach pergaminowych.
Pieczęć główna przedstawia patronkę zakonu niemieckiego,tronującą Marię z dzieciątkiem i uwierzytelniała najważniejsze akty powstające w kancelarii Wielkich Mistrzów./Ta pokazana na zdjęciu nie jest pieczęcią główną ma inny wizerunek niż podawany przez przewodnika/.
Mniej ważne dokumenty pieczętowano mniejszymi a także pieczęciami sygnetowymi komturów i Wielkiego Mistrza .
W okresach napiętej i trudnej sytuacji politycznej Krzyżacy stosowali również szyfry.
Znana była taka praktyka za czasów urzędowania prokuratora zakonu w Rzymie, kapelana wielkiego mistrza, Piotra z Ornety i jego listu do Wielkiego Mistrza Michała Kuchmeistra pisanego w czerwcu 1419 roku...>>>

dodane na fotoforum: