Czerwonczyk dukacik.

Czerwonczyk dukacik.

Lubi ich zapach .