[29110404]

Pomnik stanął w 2000 roku i upamiętnia zmarłego rok wcześniej Jerzego Harasymowicza. Monument składający się z dwu obelisków połączonych, na kształt bramy, metaloplastyką nawiązującą do wschodniobeskidzkich kapliczek i cerkiewek, jest symbolicznym grobem poety. Jego prochy rozsypano nad wznosząca się nad przełęczą Połoniną Wetlińską. To od tytułu jednego z pierwszych tomików Harasymowicza zaczerpnięto sformułowanie „kraina łagodności”, które znalazło odniesienie do całej poezji śpiewanej. Pierwsze cztery wersy znanego wśród turystów wiersza-piosenki tegoż autora:
W górach jest wszystko co kocham
Wszystkie wiersze są w bukach
Zawsze kiedy tam wracam
Biorą mnie klony za wnuka…
przeczytamy na jednym z kamieni. W górach jest wszystko co kocham to tytuł ogromnego projektu poetycko-muzycznego stworzonego przez ludzi związanych z górami.

dodane na fotoforum: