Świętokrzyskie

Świętokrzyskie

Historia Śmiłowa

Wieś ta najprawdopodobniej swoją nazwę wywodzi od Śmiła. Lokalna tradycja pozwoliła przetrwać legendzie, która mówi o kościele zapadłym niegdyś w niewielkim dziś stawie. Po raz pierwszy w zapiskach Śmiłów pojawił się już w XVI w. Przez kilka następnych wieków wieś ta zawsze była związana z dobrami rodu Czyżowskich, właścicieli niedaleko położonego Czyżowa Szlacheckiego. W roku 1762 dobra na skutek podziałów rodzinnych otrzymał Andrzej hrabia Lanckoroński z Rożek pod Sandomierzem. W roku 1792 wieś znajduje się w posiadaniu Józefa Wiercińskiego, którego córka dostawszy w wianie dwór wyszła za mąż za Cypriana Baczyńskiego i dwór na prawie 140 lat stał się siedzibą tego znanego w rodu. Kiedy w 1934 roku bezpotomnie zmarł Czesław Baczyński, wdowa po nim, sprzedała ziemię wraz z zabudowaniami Janaszom, znanym nie tylko w Polsce twórcom nowych odmian buraków cukrowych. Potrzebowali oni na potrzeby swoich badań i produkcji nasion dużej połaci urodzajnej ziemi, typowej dla uprawy buraków, dlatego właśnie okazja kupna dworu w Śmiłowie była dla nich nie lada okazją. I w ten sposób w Śmiłowie rozpoczęła się epoka uprawy buraka cukrowego, trwająca do dziś. Niewątpliwie niezwykłym zabytkiem w Śmiłowie jest kompleks dworcowo— pałacowy z II połowy XVIII wieku składający się z barokowo-klasycystycznego dworu, XIX wiecznego parku krajobrazowego z reliktami XVIII wiecznego parku geometrycznego, oficyny dworskiej i spichlerza. Dwór został zbudowany w II połowie XVIII wieku, prawdopodobnie w roku 1798 w stylu barokowym, nakryty mansardowym, gontowym dachem .

dodane na fotoforum: