[18152882]

Kościół parafialny pw. św. Anny z 1873. Pierwszy kościół w Janikowie powstał w XVI w., prawdopodobnie wkrótce po lokacji miasta. Nie zachowało się wiele informacji na jego temat. Wiadomo, że była to budowla drewniana, a w 1598 r. proboszczem był ks. Jan Konopacki pochodzący z archidiecezji lwowskiej. Kościół ten spłonął wraz z miastem w 1767 r. Odbudowano go, ale tylko w formie kaplicy. Służył on mieszkańcom do II poł. XIX w. kiedy to powstał kościół murowany. Nowa świątynia została uszkodzona w czasie walk austriacko-rosyjskich w 1915 r. W 1924 r. miał miejsce pożar, który zniszczył kościół. Odrestaurowano go w latach 1930-1931. Współczesna świątynia to budowla jednonawowa z zamkniętym półkoliście, bardzo krótkim prezbiterium. Na ołtarzu głównym znajduje się płaskorzeźba wyciosana z miejscowego kamienia. Przedstawia ona Matkę Boską z Dzieciątkiem i św. Annę. Także ołtarze boczne wykonane są z kamienia. Wykonał je rzeźbiarz z Kunowa – Kołakowski. Ich styl nawiązuje do prac ludowych warsztatów kamieniarskich. Obok kościoła znajduje się drewniana dzwonnica z XVIII w. o konstrukcji słupowej, z pochyłymi ścianami i namiotowym dachem.

Cmentarz parafialny z nagrobkami z XIX i początku XX w. wykonanymi w miejscowych warsztatach kamieniarskich.

Kamieniołomy ze śladami neolitycznej eksploatacji krzemienia oraz nowożytnego urobku skał wapiennych.

dodane na fotoforum: