[18119846]

Trasa ścieżki „W dolinie Koprzywianki” przebiega przez tereny znajdujące się
w okolicach Klimontowa, miejscowości w południowo-wschodniej części Polski, leżącej
w bliskim sąsiedztwie Gór Świętokrzyskich. (Góry Świętokrzyskie - masyw górski położony
w południowo-wschodniej Polsce. Najstarsze pasmo górskie w Polsce i jedno z najstarszych
w Europie. Najwyższy szczyt to Łysica [612 m n.p.m.], w paśmie Łysogór. Nazwa gór
pochodzi od klasztoru na Łysej Górze, w którym przechowywane są relikwie drzewa Krzyża
Świętego. W środkowej części Gór Świętokrzyskich znajduje się Świętokrzyski Park
Narodowy.).
Gmina Klimontów położona jest na wyżynie Kielecko-Sandomierskiej, przy trasie
Warszawa - Rzeszów. Tutejszy krajobraz to stosunkowo płaska wyżyna lessowa, wyniesiona
na wysokość 220-290 m n.p.m., z bardzo gęstą siecią dolin i wąwozów lessowych
stanowiących dopełnienie doliny Koprzywianki. Leży ona w całości w dorzeczu
Koprzywianki, lewego dopływu Wisły. Jest to rzeka o długości 66 km, której źródło
znajduje się na południowym stoku Wesołówki na wysokości 380 m n.p.m., a ujście
w Sandomierzu na wys. 141 m n.p.m. W rzece tej można łowić pstrągi, co świadczy o jej
czystości.
Na terenie

dodane na fotoforum: