Sandomierz- muzeum na Zamku

Sandomierz- muzeum na Zamku

Dawna wieś sandomierska nowa stała ekspozycja etnograficzna

Dawna wieś sandomierska, frag.ekspozycji, fot. M. Banaczek

Od 12 czerwca 2005 w Muzeum Okręgowym w Sandomierzu można oglądać nową stałą wystawę etnograficzną ze zbiorów własnych Muzeum pt. "Dawna wieś sandomierska" prezentującą wybrane aspekty kultury ludowej (materialnej, duchowej) dawnych mieszkańców Ziemi Sandomierskiej.

Ramy chronologiczne wyznaczone przez obiekty zabytkowe obejmują okres od przełomu XIX/XX wieku po lata 60-te ubiegłego stulecia. Obok unikatowej kolekcji ludowej sztuki sakralnej, będącej odwzorowaniem głębokiej sfery duchowej - religijności miejscowej społeczności zaaranżowano wnętrze dawnej izby mieszkalnej, w obrębie której kwitło życie rodzinne, towarzyskie, społeczne. Zgromadzone na wystawie narzędzia i przedmioty związane z uprawą roli, hodowlą zwierząt gospodarskich, rybołówstwem czy dawnym rzemiosłem odzwierciedlają z kolei podstawowe jak i uboczne zajęcia naszych pradziadków. Autorem scenariusza wystawy jest kustosz Muzeum Okręgowego Iwona Łukawska, zaś aranżacji sandomierski artysta - plastyk Andrzej Karwat.

dodane na fotoforum: