C.d

C.d

Takie świąteczne piękne kartony są w Niemczech a u nas tylko szarość ale przecież to jest Polska