casco

casco 2020-10-19

Którejś nocy można przestraszyć się tych myśli i słów
co biegną w ciemnościach nieujarzmione
i krat nie znają i wstydu
z niechęcią cześć dając bogini
bez-nadziei ...

dodaj komentarz

kolejne >