[34488589]

Jak na filmie Pan Wołodyjowski na śniegu wyrosły róże,to u mnie na kamieniu z jednego nasionka wyrósł aster co ma dwa kolory