Krzemienica

Krzemienica

Wyposażenie kościoła utrzymane jest w stylu renesansowym z pewnymi wpływami gotyku.Liczne obrazy pochodzą głownie z XVII wieku.Ambona znajduje się w miejscu,gdzie prezbiterium przechodzi w nawę główną i ma charakter renesansowy,sześcioboczna wykonana z drewna i pokryta polichromią figuralną

dodane na fotoforum: