Rezerwat przyrody Kajasówka.skarby blisko Krakowa,18.05.2019r.

Rezerwat przyrody Kajasówka.skarby blisko Krakowa,18.05.2019r.

Rezerwat Kajasówka jest rezerwatem przyrody nieożywionej, położonym na terenie Rudniańskiego Parku Krajobrazowego, na południowym skraju Garbu Tenczyńskiego, pomiędzy Przeginią Duchowną a Czułówkiem. Ten niewielki rezerwat, zajmujący 11,83 ha powierzchni, został utworzony w 1962 r. dla ochrony unikatowego zrębowego wzgórza wapiennego (wapienie górnej jury) Kajasówka (320 m n.p.m.), pokrytego w większości zaroślami tarninowymi. Południowe, skaliste części zboczy pokryte są chronioną roślinnością kserotermiczną i zubożałą murawą naskalną. We wschodniej części rezerwatu zachowały się niewielkie płaty lasu grądowego. Na Kajasówce znajduje się jedyne na Wyżynie Krakowskiej stanowisko groszku szerokolistnego (Lathyrus latifolius). W partiach szczytowych wzgórza znajduje się Jaskinia Przegińska o długości 25 m (zachowany fragment systemu podziemnych kanałów krasowych) oraz mały stawek wypełniający lej krasowy.