***

***

To wywierzyska pochodzenia krasowego, miejsca, w których wody podziemne wydobywają się ze spękanego wapiennego podłoża.
Barwa wody w basenach źródliskowych jest efektem działań rozproszonego światła słonecznego. Zmiana odcieni barwy wody uzależniona jest od stanu pogody, stopnia nasłonecznienia bądź zachmurzenia. Dodatkowo uroku wywierzysku nadają pulsujące gejzery z piasku podrzucanego przez źródlaną wodę.

Rezerwat Niebieskie Źródła

milka69

milka69 2020-01-28

A mnie się tutaj podobają liście Palmy i kwiatki surfiniii:)):

(komentarze wyłączone)