Pałac Królewski....

Pałac Królewski....

( boczna część pałacu )