popatrzmy na gwiazdy na tym betonowym niebie.

popatrzmy na gwiazdy na tym betonowym niebie.