Mycie konia.Scena zaobserwowana w Kambodzy.

Mycie konia.Scena zaobserwowana w Kambodzy.