312 114

312 114

Tytułowa jednostka po przyprowadzeniu pociągu R 4437 relacji Spielfeld-Straß (Austria) - Maribor (Słowenia) oczekuje na odstawienie na boczne tory stacji docelowej.
Maribor
11.07.2015