Amsterdam Central

Amsterdam Central

trzy krzyże wycięte w naderwanym karku
młodość przez palce spływa jak jucha
jeszcze choć jeden krzyż nim skrzepnie
ostatni
nim przyjdzie duszy uschnięta kostucha