OTO RÓŻA

OTO RÓŻA

Oto jest sobie róża:

doskonała w każdym

momencie-swego istnienia.

W ślicznie

rozwiniętym

kielichu

nie ma żadnego

braku;

w pojedyczym pąku

,zanim jeszcze

rozkwitnie,

już przeżywa w

pełni całe

swe życie.

W każdej chwli....

natura tego kwiatu

jest zadowolona

i on sam

zadowala naturę.
Dla róży

czas nie istnieje.

A człowiek -

albo odkłada

coś na przyszłość,

albo

rozpamiętuje coś

z przeszłości.

Nie żyje teraźniejszością,

ale, odwracając wzrok,

opłakuje przeszłość

albo też,

nie zwracając uwagi

na otaczające

go wspaniałośći,wysila się ,

aby przewidzieć te,

które ewentualnie

czekają

go w przyszłości.Nie poczuje się,

szczęśliwy i silny,

dopóki,

tak jak róże,

nie nauczy się

żyć zgodnie

z naturą

w tereźniejszości,

ponad czasem.