Przy niedzieli

Przy niedzieli

Kaplica cmentarna p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego
w Sokołach

Drewniany kościół p.w. Podwyższenia św. Krzyża położony na cmentarzu powstał w 1655 r jako cerkiew unicka w Tykocinie. Do Sokół przeniesiono go w 1833r w miejsce spalonej w 1830 r drewnianej kaplicy ufundowanej w 1818 r przez Pawła Dworakowskiego. Pełnił on z początku funkcję kościoła parafialnego, a od 1912 r staje się kaplicą cmentarną. Kościół posiadał do niedawna całkowicie zachowane oryginalne wnętrza z epoki. Całość natomiast jest znakomitym przykładem podlaskiego baroku, powstającego z dala od wielkich ośrodków dworskich. Po lewej stronie przy bramie wjazdowej na cmentarz znajduje się dzwonnica z 1835r. Na pięknie położonym cmentarzu wśród olbrzymich świerków znajduje się grób Karola Glogera, oficera wojsk polskich w czasie powstania listopadowego, stryja Zygmunta Glogera, znanego etnografa i krajoznawcy. Na wprost wejścia do kościoła jest zbiorowa mogiła powstańców styczniowych.

dodane na fotoforum: