[34530219]

Byłam na wielu cmentarzach żydowskich. Ten był zniszczony przez hitlerowców w czasie II wojny światowej. Z zachowanych i odzyskanych kamiennych tablic nagrobnych utworzono lapidarium w postaci muru, po obu stronach którego umieszczono macewy.
Macewy swym wyglądem nawiązują do bram, symbolu przejścia z życia ziemskiego do życia w innym świecie. Składają sie z niewielkiego cokołu, części środkowej z inskrypcją i części reliefowej, gdzie umieszczano płaskorzeźbę, na której w symboliczny sposób prezentowano imię lub
przydomek zmarłego, jego zawód albo funkcje, cechy charakteru lub zasługi dla gminy.

(komentarze wyłączone)